Aktuální výkupní cena vosku 210 Kč/kg, výměna za mezistěny 75 Kč/kg.

Obchodní podmínky

 

DETAILNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

článek 1 - Základní ustanovení

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi firmou ELBEENETTING s.r.o. (dále jen "prodávající"), a jejími zákazníky (dále také "kupující") v oblasti prodeje zboží.Prodávající: prodávajícím se rozumí firma ELBEENETTING s.r.o, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 288 55 043, DIČ CZ288 55 043 . Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom,

že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

článek 2 - Bezpečnost a ochrana informací 

  Registrací na stránkách internetového obchodu www.trubec.cz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o své osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu www.trubec.cz zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci). Dohled nad dodržováním práv ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů, u kterého je prodávající registrován. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automaticky, nebo v tištěné podobě neautomaticky. Kupující poskytuje osobní údaje dobrovolně a má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a požádat o vyřazení z databáze. Prodávající poskytne kupujícímu po přiměřené úhradě informace o způsobu zpracování osobních údajů. Kupující souhlasí s případným ukládáním cookies na jeho počítač, tento souhlas může kdykoliv odvolat. Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se registrovala, informuje o tom provozovatele internetového obchodu www.trubec.cz na e-mailové adrese info@trubec.cz

článek 3 - Prodejna a prodejní doba 

  Kamenná prodejna se nachází na adrese Dašická, 530 03 Pardubice  (dále jen "prodejna"):

 

její běžná prodejní doba je:

Pondělí

08:00 – 12:00

12:30 – 16:00

Úterý

08:00 – 12:00

12:30 – 16:00

Středa

08:00 – 12:00

12:30 – 16:00

Čtvrtek

08:00 – 12:00

12:30 – 16:00

Pátek

08:00 – 12:00

12:30 – 16:00

 Sobota                                                    

DLE DOHODY

 

 

Objednávky internetového obchodu www.trubec.cz přijímáme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

článek 4 - Ceny 

V internetovém obchodě www.trubec.cz jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto internetovém obchodě. . Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zákonných poplatků. V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

článek 5 - Objednávání 

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

článek 6 - Odstoupení od smlouvy

  V souladu s ustanovením par. 1829 odst. 1 Obč. Z., má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. V případě odstoupení se ruší kupní smlouva od počátku. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní částky.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

Odeslat e-mail na adresu www.trubec.cz s následujícím textem: "Žádám
o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám
o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:.....................".

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu, případně přiložené baterie atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky). Neposílejte zboží na dobírku - takové nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí. Byla-li uskutečněna objednávka více kusů (stejného nebo různého) zboží, jejíž celková cena přesáhla hranici ceny pro zaslání objednávky bez účtování přepravy a platby, a je-li ve 14ti denní lhůtě vrácena část tohoto objednaného zboží, může být od částky za vrácené zboží odečten poplatek za příslušnou - zákazníkem zvolenou, přepravu a platbu.

Po přijetí a kontrole vráceného zboží a příslušenství Vám vystavíme opravný doklad a zašleme jej na e-mailovou adresu z objednávky. Opravný daňový doklad vytiskněte, doplňte Váš podpis, datum a místo podpisu, a odešlete oskenovaný na e-mail info@trubec.cz nebo na adresu kamenné prodejny.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo

v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. Možnost odstoupit od smlouvy se rovněž nevztahuje na dodávku zboží s hodnotou proměnnou v čase (např. investiční zlato).

Dovolujeme si informovat kupující (ze zahraničí), že v případě odstoupení od smlouvy jim mohou být, účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto vzniklé náklady).

Žádáte-li odstoupení od smlouvy, dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu a náklady na znovu zabalení by Vám byly vyúčtovány při vracení uhrazené částky.

článek 7 - Informace o produktech

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např.při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodávající firmy ELBEENETTING s.r.o.

Holubova 638, 53003 Pardubice

článek 8 - Platební podmínky 

   platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v prodejně (zboží objednané

bezhotovostní platba předem na účet v České republice, na účet na Slovensku. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 5 dnů. Po připsání celkové částky na účet  prodávajícího, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno sedm dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího, a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).

 

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

článek 9 - Dodací podmínky 

Osobní odběr na prodejně:

Objednané zboží je možné vyzvednout po potvrzení objednávky na adrese prodejny v její běžné prodejní době. Zboží bude rezervováno v prodejně sedm dní.

Nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

Zaslání zboží:

Dodavatel zajistí na základě přání zákazníka přepravu zboží na adresu určení v České republice.

U zakázek do 5.000,- s DPH účtujeme dopravné 150,- Kč s DPH.

U zakázek nad 5.000,- s DPH je doprava ZDARMA.

Cenu dopravného Vám přičteme k celkové ceně v nákupním košíku a je konečná.

Zvolíte-li si Osobní odběr na prodejně DOPRAVNÉ NEPLATÍTE !!!

Termín přepravy přizpůsobuje dodavatel svým možnostem. Většinu zakázek dodává do 7 prac. dnů. Výrobky, jež nejsou skladem nebo se zakázkově vyrábí se rozváží po jejich vyrobení.

Reklamace přepravy zboží

Adresát je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená.

V žádném případě by neměl podepisovat řidiči dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V případě poškození je nutné s řidičem sepsat škodní protokol. E-mailem na adresu info@trubec.cz či poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe

s fotografiemi. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

článek 10 - Záruční podmínky 

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

článek 11 - Závěrečná ustanovení 

  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. ledna 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.trubec.cz Kupující souhlasí s použitím a zasláním faktury v elektronické podobě do e-mailové schránky, po doručení zásilky.

 

 

Reklamační řád internetového obchodu

 

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen "kupující") při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u firmy ELBEENETTING s.r.o. (dále jen "prodávající") prostřednictvím internetového obchodu wwwtrubec.cz

článek 1 - Obecné podmínky reklamace 

  Povinnosti a práva kupujícího: kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.

 

Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil.

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační slovem "REKLAMACE".  Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad, a proto doporučujeme vytvořit kopii nákupního dokladu, kterou pečlivě uschováte. Balík musí obsahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány. Neposílejte reklamované zboží na dobírku - takové nebude převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího.

 

Povinnosti a práva prodávajícího: reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu,

ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající

s kupujícím nedohodne jinak.

článek 2 - Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.  Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, není-li k uvedeno jinak. 

článek 3 - Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruka se vztahuje na:

správnou funkci výrobku a výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

vady způsobené cizím zásahem , vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení, neúměrná teplota, )

opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním - poškození , poškrábání, odření

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží:

s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci,

poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, elektrický výboj a jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy,

u kterého došlo k poškození, zaviněnému úbytkem nebo narušením struktury materiálu v důsledku pravidelného častého užívání výrobku

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedené zde se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

článek 4 - Závěrečná ustanovení 

  Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.trubec.cz

 

 

 

Uvědomujeme si nepříjemnost reklamačního procesu, a proto se snažíme jeho průběh maximálně usnadnit tak, aby vše proběhlo rychle a k maximální možné spokojenosti obou stran.

 

Majitel obchodu Tomáš Elich