Aktuální výkupní cena vosku 210 Kč/kg, výměna za mezistěny 75 Kč/kg.
 

Lepidlo na opalitové značky

Neohodnoceno
 

Přírodní lepidlo na barevné značení matek.

Dostupnost Skladem
50 Kč
   
Kategorie Včelařské pomůcky
 

Je vhodné pro lepení barevných opalitových značekkteré se dají nalepit na hruď matek. Lepidlo na bázi šelaku je jedinečná přírodní pryskyřice, je bez zápachu, zdravotně nezávadný, biologicky snadno odbouratelný.

V případě, že lepidlo v lahvičce zhoustne, dá se naředit lihem.

 


Pokyny pro bezpečné zacházení:

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Zamezte vdechování par.

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Při styku s kůží: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla, při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Standardní věty o bezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

 

 

 

 

Hmotnost 0.006 kg
Obsah 2 ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: