Aktuální výkupní cena vosku 210 Kč/kg, výměna za mezistěny 75 Kč/kg.

Včelaření v listopadu

Včelstvo

 Ve včelách nyní panuje klid. Začátkem listopadu se líhne poslední plod. Začíná tak bezplodové období. 

Včelstvo sedí v tuto dobu v chomáči poblíž česna. Nad ním jsou uloženy pylové a cukerné zásoby. Jednotlivé včely mohou přežít zimu pouze ve spolupráci s tisíci včel v úle. Uprostřed je chomáč volnější, spotřebované zásoby se mění na teplo. Vnější obal tvoří včely natěsnané tělo na tělo. Postupně dochází k výměně, vnější včely se přesunou dovnitř a naopak. Zbytek úlového prostoru není nikterak vyhříván. Včely nemají zimní spánek, ale zimní klid. 

 

V tomto období léčíme proti varroaze.

 Zkušení včelaři říkají, že by se včely během zimního klidu neměly rušit. Tato zásada je jistě pravdivá v tom, že každé vyrušení znamená pro včely stres. Včelstvo při vyrušení zahučí, rozvolní zimní chomáč a při tom spotřebuje více zásob. Některé včely se mohou z hroznu dokonce i odtrhnout a spadnou dolů na podložku, což znamená jejich konec.

Včelař by se měl snažit všem rušivým momentům vyhnout ! Když už musím do včel, pracuji velmi opatrně.

Během období, kdy včelstvo ploduje, je velký problém bojovat proti varroaze, neboť léčivo se nedostane pod víčka plodových buněk. Proto se využívá právě bezplodového období k léčení. 

Doporučuji včely neuteplovat, ponechat velká česna a klíckovat matky a to již od 30 září do 30 listopadu.

Pro klíckování matek používám izolátor. Musí být umístěn v centru plodiště, nejlépe mezi plodem. Po posledním léčebném ošetření matky z klícek vypouštím.

U nás léčíme fumigací, tato metoda je vhodná při teplotě nad 10 stupňů. Nebo aerosolem pomocí speciálního vyvíjecího zařízení, tzv. yvíječ VAT 1a. Vyvíječ aerosolu je určen především k ošetření včelstev proti varroaze, typicky v listopadu a prosinci, kdy teploty klesnou pod 10 stupňů a nelze s požadovanou účinností využít ošetření fumigací. 

Pracovní postup a bezpečnost práce při ošetřování včelstev + dávkování

Celý podrobný návod pro fumigaci a nebo pro použití aerosolu je perfektně popsán na stránkách výzkumného ústavu v Dole

Dbejte především na bezpečnost práce a používejte respirátor s filtrem proti organickým parám a plynům !

 

Výměna starých nebo špatných matek.

 Po posledním ošetření proti varroaze nasazuji vytvořené oddělky, které nedostaly druhý nástavek, na včelstva, kterým chci vyměnit matku. Postupuji velmi opatrně, protože jsou včelstva v zimním hroznu. Nepoužívám novinový papír a starou matku nehledám. Na jaře bude matka z horního nástavku ve sjednoceném včelstvu klást a ta spodní stará bude pryč. 

 

Studené zimování 

 Vždy po kontrole spadu odstraňuji desku z varna dna zakrývající větrací pletivo, kterou vyčistím a připravím na další použití.

Zkušenosti ukázaly, že je dobré nechat během zimování zasíťováné dno volné. V takovém případě je nejchladnější místo na dně úlu. Voda nekondenzuje na stěnách a krajních plástech. Nedochází tak k plesnivění úlu a plástů.

 

 Zpracování vosku - vůně již neláká včely

 Je to již mnoho let co jsem si pořídil sluneční tavidlo. Tavím v něm přes léto divoké dílo nebo trubčinu, kterou průběžně vyřezávám při kontrolách včel. Jde to velmi rychle i výtěžnost je vysoká a tím nedám šanci zavíječi voskovému. 

Staré vyřazené, třeba i tříleté plásty, vytavím pomocí vařáku na vosk, který mi umožní rychlé vytavení až 15 plástů na jednou. Osvědčilo se mi do vařáku použít dešťovou vodu. Vosk je krásně žlutý. 

Abych docílil perfektní čistoty vosku, přetavuji ho ještě v nerezové a nebo smaltové nádobě vložené do větší nádoby s vodou. Tekutý vosk pak přecedím přes jemné medové síto do plastových kbelíků s trochou vody. Během chladnutí klesnou nečistoty dolů a následující den je seškrábnu rozpěrákem a nebo špachtlí. 

Výroba svíček 

 Vosk využívám k odlévání svíček do velmi jednoduchých forem. Dají se sehnat i silikonové formy, ale jsou docela drahé. Nejlepší čas na prodej svíček je právě prosinec, kdy si zákazníci s naším medem odnášejí i voskovou svíčku, která jim provoní domov.